Czego szukasz?

Zarabiaj, pomagając innym Legalna praca w Niemczech od zaraz

Do urn marsz…

20 czerwca 2010 odbędą się w Polsce przyśpieszone w związku z tragedią w Smoleńsku wybory prezydenckie. Każdy głos jest ważny, a udział w głosowaniu jednym z patriotycznych obowiązków wobec kraju. Nie wszyscy jednak wiedzą, że można oddać swój głos 20 czerwca również za granicami Polski. Jak to zrobić? Są dwa sposoby. W pierwszym przypadku należy udać się do właściwego konsula z wnioskiem o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym za granicą. Taki wniosek składa się ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub pocztą elektroniczną, uwzględniając poniższe dane:

  • nazwisko i imiona,
  • imię ojca,
  • datę urodzenia,
  • adres zamieszkania wyborcy w kraju (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą) lub adres zamieszkania wyborcy za granicą (w odniesieniu do osób zamieszkałych za granicą),
  • numer ważnego polskiego paszportu, miejsce i datę jego wydania lub numer ważnego dowodu osobistego (w przypadku państw, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy)


Drugą możliwością jest złożenie przez wyborcę wniosku u wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, które jest wystarczającym dokumentem do tego, by oddać swój głos zagranicą. Taki wniosek trzeba złożyć się urzędzie gminy najpóźniej do 18 czerwca 2010 r.

Powrót do góry
Zostań z nami w kontakcie Zamknij

Zostaw nam swój numer telefonu, oddzwonimy i odpowiemy na wszystkie pytania.